Thăng Long

Vào tháng 10 năm nay Việt Nam ta sẽ chào đón Đại Lể kỷ niệm 1,000 năm Thăng Long-Hà Nội .  Với nguồn gốc là con Rồng cháu Tiên, nhà vua Lý Công Uẩn lấy cái tên Thăng Long nghĩa là “rồng bay lên” đặt cho nơi định đô mới của Đại Việt vào năm 1010 để khẳng định sự độc lập và thống nhất đất nước sau một nghìn năm đô hộ của Trung Hoa. Thăng Long là một biểu tượng đầy ý nghĩa, nó thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ của dân tộc, hướng đến một tuong lai tiến bộ với đầy khát vọng và tự tin. Ngày nay bước vào năm 2010, thủ đô là Hà Nội, nước ta chính thức được gọi là CHXHCN Việt Nam.

Một nghìn năm lịch sử, vận số của thủ đô và đất nước đã trải qua nhiều sóng gió, nền văn hóa và văn minh của Việt Nam đã được tồn tại và phát triển đến đâu?  Đường hướng nào để có thể xây dựng cho dân tộc Việt, để đáp ứng yêu cầu phát triển thành một quốc gia hùng cường?

Nếu là một nước độc lập tự do đang sóng trong thời hòa bình trong một xã hội dân sự, tại sao mạng xã hội như Facebook lại phải bị chính phủ tạm thời ngăn chặn và phá hoại. Nếu giới trẻ Việt Nam không có quyền tự do để tham gia vào mạng xã hội của thế giới như vậy chủ nghĩa của một nước cộng hòa xã hội là gì?

Nếu là một nước độc lập tại sao chính sách nhà nước luôn luôn đi sau Trung Quốc một bước. Gần đây Trung Quốc đã phải bị nhiều áp lực của thế giới về việc không tôn trọng pháp luật và nhân quyền, ảnh hưởng đến nền kinh tế, đưa đến việc Google và các công ty khác lên tiếng sẽ rút lui khỏi Trung Quốc. Tiếp tục như vậy “thế lực mềm” của Trung Cộng sẽ ngày càng suy yếu.  Trong khi đó nước ta đang tiềm cách tăng cường “thế lực mềm” của mình để phần nào có thể đối lại với “ thế lực mạnh” cửa Trung Quốc.  Thế nhưng hành động gần đây của chính phủ  Việt Nam hoàn toàn trái ngược với thời cơ. Việc bắt nhốt nhửng nhà hoạt động dân chủ như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Hùynh Duy Thúc, v.v. là hoàn toàn không có lý. Chỉ gì họ đã phát biểu nhửng lời về tự do và dân chủ. Họ là nhửng người quốc dân, yêu nước không phải là tội phạm. Lê Công Định đã từng biện hộ cho Việt Nam trong vụ kiện xuất khẩu hải sản với Mỹ, là người có công lao đóng góp hữu ích cho xã hội.

Bác đã từng nói “Đất nước độc lập nhưng nếu nhân dân không tự do, hạnh phúc, thì độc lập ấy không có ý nghĩa gì.” Như vậy nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay là ai và họ theo chủ nghĩa gì?  Họ là những nhà độc tài vô chủ nghĩa.

Thập kỷ này là cơ hội cho Việt Nam ta tiến đến “đổi mới” phần hai, để thực sự đêm lại tự do cho dân tộc và độc lập cho đất nước.  Và như thế chúng ta mới có thể ăn mừng Đại Lể Thăng Long như những con rồng bay lên, bay theo thời đại cửa thế giới tự do và dân chủ.

Advertisements

We are better than that

Last month the Vietnamese government decided to block access to Facebook and other internet sites, reigning in on tighter control of the information flow.

“This isn’t about teenagers chatting online…it’s a question of people’s rights to communicate with one another and to do business,”

said Michael Michalak U.S. Ambassador to Vietnam.  This action is a sharp reversal of the kind of progress toward a more open and civil society that Vietnamese citizens are yearning for and rightfully deserve.  There are very few countries left in the world that restrict the free flow of information and view words as crimes.  The biggest one that dominates the world’s headlines is China, where equality, freedom, and human rights are not yet accepted as universal values of humankind.  Since July of this year, China has aggressively blocked Facebook, Twitter, and YouTube and it is apparent that Vietnam is following in its footsteps.

We are better than that, let’s bring Facebook back.  Let us embrace the democratic and universal human values and join the mainstream of civilized nations.  Join our campaign to bring Facebook back in Vietnam.