Video

Sau một ngày dài học hành, Maithy muốn dịu lại bằng cách vào Facebook để xem hình ảnh của bạn bè và chơi Farmville. Nhưng Maithy đã không đăng nhập được, vì Facebook đã bị chặn.
Những khêu gợi đã có rồi. Đã đến lúc phải “Đem Facebook lại ngay”

After a long day of studying, Maithy was going to wind down by looking at some friends partying photos and playing some Farmville on Facebook.

However, when she tried logging on, she couldn’t.It was blocked. Sexys already here. Its time to bring Facebook back.

How to Circumvent Vietnam’s Firewall to Access Facebook
Part 1

Part 2

Phương thức vượt tường lửa để vào Facebook
Phần 1

Phần 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: